V Krishnamurthy,Maruti 的前董事长,PSU 的转型人,去世,享年 97 岁V Krishnamurthy,Maruti 的前董事长,PSU 的转型人,去世,享年 97 岁Source link